Tavallinen vesisäiliö Solixiin

Vesisäiliön

tai minkä tahansa vesivaraajan voi kytkeä kannattavasti Solixi-järjestelmään kun;

 • Se on iso, tilavuus vastaa vastaavaa Solixi vesivaraajaa. Esimerkiksi perinteisen 500 litran vesivaraajan kapasiteetti on noin 0,02MWh (noin 20 kWh) kun pienimmän Solixi varaajan kapasiteetti on 0,5MWh (500 kWh). Jos kapasiteetti on liian pieni lämpöpiirit eivät toimi kannattavasti.
 • Siinä on hyvä eristys.
 • Mielellään ainakin yksi välilevy säiliössä parantamassa veden kerrostumista, tai kaksi päällekkäistä tai erillistä mutta toisiinsa liitettyä säiliötä.
 • Kapasiteetti paranee kun se kestää kuumaa, mielellään vähintään 90°C.

Tilaa eristyksen sisällä Solixi osille, joita ei ole eristetty:

 • Jakotukkeja vähintään 4 kpl.
 • jakotukkeihin kiinni Solixin pumput, lämmönvaihtimet, sähkövastukset jne.
 • paikka Solixi kontrollerille noin metrin etäisyydellä pumpuista.

Asennus on usein nopea ja edullinen kun varaajaa jo on. Solixi tehostaa toimintaa parhaimmillaan merkittävästi.

Vastuut, riskit

 • Tavallisen vesivaraajan toimintaa voidaan laskea ja arvioida laskurilla.
 • Ominaisuuksista on tingittävä; lämpötilojen hallinta ja kapasiteetti ei yleensä vastaa Solixi vesivaraajan ominaisuuksia. Lämpötilat ehkä tasaantuvat ja energiahäviöt kasvavat.
 • Tilastoja ei voida verrata suoraan Solixi-järjestelmään.
 • Ylläpitoa ja kontrollerin etäsäätöjä (IoT) ei voida taata ja ne on ehkä tehtävä itse.
 • Vaatii asiakkaalta hyvää suunnittelua ja ammattitaitoa.

Kustannukset

 • vanhan säiliön muuttaminen Solixi vesivaraajaksi on edullista, asennustyö on usein nopea ja helppo.
 • säästöt voivat tuottaa pettymyksen; eristykset, veden kerrostuminen ja virtaukset, kontrollerin säädöt yms. voivat aiheuttaa energiahäviöitä ja säästöjen menetyksiä.
 • vanha säiliö voidaan liittää jälkeenpäin osaksi Solixi vesivaraajaa lämpöpiireillä.
 • vanha säiliö voidaan korvata tarpeen mukaan Solixi vesivaraajalla.