Patentit, IPR

European Patent Office hyväksyi 8.12.2020 RENEWABLE ENERGY STORING.

Kaksi patenttiperhettä:
Iso ja edullinen energiavarasto & vesivaraaja sekä tehokas Aurinkokeskitin, molemmissa AI ja IoT
Innovatiivinen puhtaan energian patenttisalkku on nyt valmis.

Edut on testattu prototyypeillä.

 

Huom! Englannin kielinen sivu on ajantasaisempi, kielenvaihto menusta!

Patentit nyt

Solixi IPR: Espatent (patents) & BocoIP (trademark)

Solixi concentrator patent no 123879 PRH Finland.

Solixi solar concentrator patent EP2773911 (B1)  and Solixi Energy Storage ja water boiler patent “Renewable Energy Storing”  on hyväksytty joulukuussa 2020.

US Patent Number 9,739,506  Solixi Solar Concentrator

Tavaramerkki / logo

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt ® Solixi tavaramerkin 15.2.2012 (Rek.nro 254530).
Tavaramerkin rekisteröintiä on laajennettu keväällä 2012 (EU) ja 2016-2018 (USA, Kiina, Japani, Etelä-Korea jne.) / BocoIP

Värikästä ja menestyksekästä patentointia

Ensimmäinen patenttihakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen 3.6.2011 (FI20110186). Haettiin patenttia menetelmälle, järjestelmälle ja laitteistolle (teline jolla keräin suunnataan etelään optimaalisessa kulmassa katon muodosta riippumatta). Solixi ei vastannut välipäätökseen ja hakemus jäi sillensä.

Toinen patenttihakemus on jätetty 4.11.2011 (FI20110383). Ensimmäinen Englanninkielinen hakemus joka jätettiin PRH:lle. Oleellinen ero ensimmäiseen hakemukseen verrattuna oli heliostaattien eli peilien lisääminen. Hakemus johti patenttiin.

2012 jätettiin kansainvälinen patenttihakemus (PCT). Haettiin rahoitusta Keksintösäätiöltä, joka ilmoitti rahoittavansa mutta perui hakemusten määräaikojen jo umpeuduttua. Tekes ilmoitti ettei voi rahoittaa patentointia, tuotekehitystä tai prototyyppiä. Yllättävät esteet ja niiden ajoitus lähes tappoi Solixin.

9.1.2013 PRH ei hyväksynyt Solixin keksinnöllisyyttä (PCT).
PCT-hakemus on julkaistu 10.5.2013 julkaisunumerolla WO 2013/064744

13.8.2013 Toisessa PRH välipäätöksessä keksinnöllisyys oli samoilla perusteilla edelleen “No”.

9.4.2013 Kokous PRH:ssa; Jorma Lehtonen, Susanna Rajakoski ja Pekka Launis sekä Solixilta Jyri Jaakkola ja patenttiasiamies Samu Lamberg. Pari tuntia argumentointia keksinnöllisyyden puolesta ja sitä vastaan. PRH:n kokouksesta tekemä muistio oli erilainen kuin nauhoite, tehtiin valituksia.

2.10.2013 PRH on antanut hyväksyvän välipäätöksen FI20110383 aurinkokeskittimelle.

15.11.2013 on jätetty PRH:lle vesivaraajan patenttihakemus “Renewable energy storing.”

29.11.2013 Aurinkokeskittimelle on myönnetty patentti no 123879

28.2.2014 PRH antoi yllättäen ja määräaikoja rikkoen negatiivisen lausunnon patentoitavuuskriteereistä. Silti patententteja on saatu sekä Suomessa että kansainvälisesti.

5.3.2014 jätetty Solixin patenttihakemus USPTO.

24.5.2017 USPTO tutkija on hyväksynyt Solar energy harvester hakemuksen. USA patent on tulossa.

22.9.2017 EPO tutkija on todennut Solar energy harvester hakemuksen olevan patentoitavissa. Patentti mm. Saksa, Ranska ja Englanti on tulossa.

Syksyllä 2017 Solixi vesivaraajan patenttihakemukset ovat tutkinnan alla sekä USAssa että Euroopan patenttitoimistossa EPOssa. Välipäätösten perusteella näyttää vahvasti siltä että myös Solixi vesivaraaja on keksinnöllinen ja uusi.

Yhteenvetona voi todeta, että Solixi energiajärjestelmällä on joka tapauksessa jo nyt vahva IP-suoja maailmanlaajuisesti.