Solixi Oy

Yhtiön toimialana on puhtaiden ja päästöttömien energiajärjestelmien ja laitteiden kehittäminen, patentointi ja lisensointi.
Solixi Oy omistaa Solixi-nimisiä tuotteita suojaavia kansainvälisiä patentteja ja patenttihakemuksia sekä rekisteröidyn tuotemerkin (IPR). Tuotteista syntyy Solixi-nimisiä energiajärjestelmiä, joiden toiminta perustuu Solixi Care-nimiseen palveluun.
Solixi on voimakkaasti verkostoitunut. Yleensä palvelut ostetaan ja osaaminen on Solixin lisenssinhaltijoilla alan johtavissa yrityksissä.
Solixin oman henkilökunnan määrä on vähäinen.

Solixin omistaja, perustaja, keksijä, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja on Jyri Jaakkola.

IPR, patentit, lisensointi

Solixi on osa lisenssinhaltijoiden liiketoimintaa. Solixin osien hankinta, valmistus ja elektroniikka on lisensoitu sopimuksin alihankkijoille (Team).
Myynti, markkinointi, asennus, huolto ja Solixi Care-palvelu lisensoidaan alan yrityksille.

Team

Solixin kehittelyyn ja tuotteistamiseen ovat osallistuneet kymmenet henkilöt vuodesta 2007 alkaen. Projektien edistyessä tiimi ja siltä vaadittava osaaminen on vaihdellut.

Alihankinta, tuotanto

TakeBest
Microteam
HLB Tietotili